Kurumsal Kimlik Hizmeti

Panormaik Ajans Blog

Kurumsal Kimlik Hizmeti

Kurumsal kimlik; Soyut bir kavramdır, ancak işletme kimliği, şirketlerin en basit tanımları olarak belirli unsurlar tarafından desteklenmesine rağmen, bu şirketi anlaşılmasını sağlar. Kimlik görüntüleri, farklı açılardan görülse bile aynı yöne yol açar; İletişim, davranışlar ve görsel belgeler bütünü ile oluşur. Başka bir deyişle, kuruluşun görüntüsü şirketin kimlik sorusunun cevaplarından biridir. Neyin tasarlandığının belirlenmesi ve sorunun cevap seviyesinin organizasyonlar konusunda esastır. Bir şirketin davranış tarzından iletişimine kadar çok çeşitli unsurları kapsayan kimlik çalışmaları aynı zamanda kurumsal imajı da oluşturmaktadır. Kuruluş tarafından bir bütün olarak oluşturulan ve desteklenen imaj, tanınma kadar önemli olan güvenilirliği ve itibarı artırmayı amaçlamalıdır.