Katalog Tasarım Hizmeti

Panormaik Ajans Blog

Katalog Tasarım Hizmeti

Katalog tasarımı, bir firmanın ürünleri veya hizmetleri ya da hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan çok sayfalı bir bilgi ve reklam aracıdır. Teknik verileri ve ayrıntılı açıklamaları içeren kataloglar, broşürlerden daha kapsamlı reklam ürünleridir. Her ürün ve hizmet için katalog, firmanın ürünlerine (hizmet portföyü) göre ayrı ayrı sıralanabilir, böylece firmanın tüm ürün ve hizmetlerini kapsayan tek bir katalog tasarımı da oluşturabilirsiniz. Kütüphane kitaplarını veya belirli bir branşa ait materyalleri kaliteli olarak sunmak ve bir aramada bulmak için konum numarası belirtilerek oluşturulan kitap, defter veya makbuz toplamına katalog tasarımı adı verilir.